Tooted

Soojuspumba valikut mõjutavad faktorid

Soojuspumba ja soojusallika valikut mõjutavad mitmed faktorid nagu maja energiavajadus, asukoht ja paigaldatud küttesüsteem. Valik tuleks teha lähtuvalt järgmistest teguritest:

  • maja suurus m² (köetava pinna suurus)
  • energiakulu (aastate lõikes statistika, kui palju on kulunud elektrit kWh, õli m³, küttepuid m³)
  • maja ehitusaeg, renoveerimisaeg
  • maja ehituskonstruktsioone iseloomustav info
  • maja ventilatsiooninõuded ja ventilatsiooniseadmed
  • krunti iseloomustavad näitajad – pindala, asukoht, pinnas
  • majaelanike arv ja iga
Dimensioneerimine

Soojuspumpade puhul on väga oluline õige dimensioneerimine. Soojuspumpasid ei dimensioneerita maksimaalsele vajatavale küttevõimsusele, sest see on ebaökonoomne ja lühendab pumba eluiga. Sellisel juhul töötaks soojuspump suurema osa aastast pidevalt väga lühiajaliselt ja oleks palju sisse-välja lülitusi. Oluliselt säästlikum ja efektiivsem on pikaajalisem pidev töötamine. Hoiduda tuleb ka aladimensioneerimisest. Kui valida liiga väikese võimsusega soojuspump, siis toodab soojuspump odavat soojust liiga vähe ning kasutab liigselt lisakütet.

Kui elektriküttega maja energiakulu küttele ja soojale veele on 20000 kWh aastas, siis maksimaalne vajalik küttevõimsus on ligikaudu 8 kW.

Täpset soojusenergiavajadust mõjutavad mitmed asjaolud: energialekked, kasutatud soojustusmaterjal ja selle paksus, maja asend tuulte suhtes, eluruumide suurus ja paljud muud tegurid. Soojus kandub (kaob) läbi seinte, akende, ventilatsiooni jne.

Oma kodu soojuskoormuse ja energiakulu iseseisvaks väljaarvutamiseks võib kasutada lihtsustatud kogemuslikke seoseid:

1 m² kütmiseks kulub umbes 50-70W, kui toa kõrgus on ~2,5 m ja aknad ning uksed keskmise suurusega
üks inimene kulutab aastas ligikaudu 1000 - 1500 kWh soojusenergiat tarbeveele
kahe tunni jooksul ventileeritakse ½ maja kubatuurist. Õhk vahetub 12 korda ööpäevas, kui ventilatsioon on õigesti projekteeritud ja seadistatud